Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę zastosowanych w budynku rozwiązań technicznych wraz z konkretnymi zaleceniami, majacymi na celu poprawę energooszczędności budynku i zmniejszenie kosztów jego eksploatacji. Dotyczy to w szczególności sposobów ogrzewania, uzyskiwania ciepłej wody oraz klimatyzacji i wentylacji. Jest niezbędny przy planowaniu efektywnej termomodernizacji.

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego:

1. Świadomość opłacalności różnych rozwiązań, od wielkości kosztów niezbędnych w celu przeprowadzenia zmian do szybkości zwrotu nakładów.

2. Wskazanie najlepszego wariantu zmiany.

3. Możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459